kyy

Kaikki blogit puheenaiheesta Ilmaston lämpenemisen katkaiseminen

Näkökulmia energiatulevaisuudesta

Vaurastumisen ja väestönkasvun seurauksena maailman energiankulutus tulee jatkamaan kasvuaan. Fossiilisten polttoaineiden aiheuttamista ilmastopäästöistä pitää päästä pikimmiten eroon. Mistä saamme jatkossa energiaa hyvinvointimme ylläpitämiseksi?

Energiavarannot voidaan jakaa kahteen ryhmään: uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Kuvassa 1 nämä esitetään suhteutettuna maailman energiantarpeeseen. Huomattakoon, että uusiutumattomien energialähteiden - maakaasu, öljy, uraani ja kivihiili - osalta kuva esittää kokonaisvarantoa, uusiutuvien osalta vuosittain uusiutuvaa varantoa.

Ilmastonmuutoskeskustelu on ollut hiilipainoitteista

Luonnollista ilmastonmuutosta on pidetty taka-alalla kun on painotettu ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemisen takana.

Puuttuu vain jäävuori ja hyvä orkesteri soittamassa

Ihmiskunta näyttää seilaavan Titanicin tavoin kohti tuhoaan. Tähystäjä on komennettu pois ja koneet käyvät täysillä. Jollei mitään radikaalia muutosta tapahdu, matkaa on enää jäljellä ehkä vain parin sukupolven ajan.

Noin 15000 tieteentekijää 184 maasta antoi äskettäin vakavan varoituksen ihmiskunnalle. Kiireellisiin toimiin olisi ryhdyttävä mm. väestönkasvun pysäyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Olisi globaalisti ryhdistäydyttävä nopeasti vastaiskuun ennen kuin se on kokonaan myöhäistä.

Jäätiköiden sulaminen on pysähtynyt 2000-luvulla

Tiibetin vuoriston jääkairaukset osoittavat ilmaston lämpenemisen pysähtyneen 2000-luvulla ja osassa jäätiköistä on mitattu jopa jääpeitteen lievää kasvua.

 

Metsät vaikuttavat enemmän ilmastoon kuin on ajateltu

Muutama tutkimus Nature-lehdessä ei kuitenkaan muuta vuosikymmenten tutkimustuloksia ilmastomuutoksen alalla hetkessä. Julkaisu tieteellisessä journaalissa takaa kuitenkin tutkimuksen laadun, joten sitä ei voida sivuuttaa millään epävarmuutta koskevalla selittelyllä. Pilvien suhteen ilmastomuutosta hillitsemässä epävarmuutta on aina ollut vallalla. Merten alapilvien on tiedetty hillitsevän lämpenemistä. Nature-lehden tämänkertaisen tutkimuksen pääpaino on aerosolien aiheuttaman pilvienmuodostumiseen liittyvä. Aikaisemmin on pilvisyydellä ollut suurempi vaikutus ilmastoon, kuin on tiedetty!

Yhdysvallat ja EU ilmastopolitiikan kärkeen

Koko ihmiskuntaa koskettava ilmaston lämpenemisprosessi etenee. Saamme jatkuvasti tietoa uusista mittaushistorian lämpimimmistä vuosista. Elämme jälleen yhtä sellaista, armon vuonna 2015. Pohjoinen napajäätikkö sulaa ennätystahtia, eikä talven uusjää enää korvaa sulanutta. Vanha jääala supistuu. Brasilian sademetsät, ihmiskunnan keuhkot, supistuvat. Siperian ikirouta sulaa ja metaanipäästöt nousevat. Merenpinta nousee. Kuumuus lisääntyy kesäaikoina. Kuivuutta näkyy eri puolilla, toisaalta on myös hyvin kosteita ääri-ilmiöitä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä